• Plantex - iba veľké triedy

     • PLANTEX 12.06.2019 (veľké triedy)

      Téma a miesto výletu: Návšteva Plantex-Veselé Je zameraná na priblíženie poľnohospodárskych činností a procesov prebiehajúcich v poľnohospodárskej spoločnosti počas jednotlivých ročných období. Deťom a žiakom základných škôl je umožnené tiež nahliadnuť do procesov, uskladnenia, balenia a expedície ovocia a ovocných stromov s cieľom zvyšovania informovanosti a záujmu o lokálnu produkciu a podporu slovenských pestovateľov.

      Dieťa treba do MŠ priviesť do 7.45 h.

      Odchod:o .8 15. spred MŠ

      Príchod:o 12.00 pred budovu MŠ

       

      Trasa: Chtelnica-Veselé a späť/približne 20 km/

      Strava: zabezpečená :

      - v MŠ desiata a obed

      Je vhodné dieťaťu do batoha pribaliť: malú sladkosť a 1 džús/tekutinu(uzatvárateľná fľaša),

       

      Iné: ak dieťaťu býva počas cesty autobusom nevoľno, treba to vopred nahlásiť tr. učiteľke a dohodnúť sa na napr. prípadnom podaní tabletky a pod.

       

      Požiadavky na oblečenie, obuv, výstroj: vhodné je primerané športové oblečenie napr. tepláková súprava, šiltovka, ,športová nešmykľavá obuv

      Cena výletu: vstupné 0 eur, cena za prepravu autobusom s bezpečnostnými pásmi :120 eur/ 80% hradí EU, 20% z príspevkov ZRPŠ /

       

      Predpokladané riziká:

      - nevoľnosť počas cesty autobusom

     • Koncoročný výlet pre malákov a strednákov

     • Oznamujeme rodičom, že dňa 06.06.2019 sa všetky deti malej a strednej triedy MŠ zúčastnia poldenného výletu do vonkajšieho areálu kaštieľa Chtelnica a priľahlého veľkého parku.

       

      Program výletu:

      -Odchod pešo spred MŠ cca o 9hod.,

      - 9.20 hod.hry a súťaže na trávnatej ploche pri kaštieli, -od 10.00.hod.prechádzka po Veľkom parku aj popri rybníku,

      -o10. 45 hod. odchod späť do MŠ,

      - o 11.30 hod. teplý obed v MŠ.

       

      Ak je dieťa alergické napr. na slnko, pele, trávy, poštipnutie hmyzom, na prípravok proti hmyzu/kliešťom, treba to vopred nahlásiť tr.učiteľke. Deti budú ošetrené pred odchodom prípravkom proti kliešťom, nastriekané spodné časti nôh.

      Do batoha treba deťom pribaliť fľašu s vodou/džúsom, malú sladkosť/ovocie.

      V prípade nepriaznivého počasia sa výlet preloží, nový termín včas oznámime.

     • Fotky detí

     • Deti, ktoré  sa fotili dostanú obálku s fotkou a objednávacím formulárom. Tento treba vyplniť a do stredy 29.5.2019 ho treba vrátiť. Prosíme dodržať termín!!! Peniaze za foto vložiť do obálky s objednávkou.

     • Prehľad akcií do konca šk.roka

      1. 24.5.2019      Hasiči v MŠ v dopoludňajších hodinách(všetky deti)
      2.    5.2019      Výlet ku kaštieľu- deti malej a strednej triedy v dopoludňajších hodinách
      3. 30.5.2019     MDD na šk. dvore, hudobné vystúpenie Viktora, súťaže, v dopoludňajších hodinách
      4. 3.6.2019       na šk.dvore v dopoludňajších hodinách záchranári so sanitkou
      5. 7.6.2019       výlet detí veľkých tried na dopravné ihrisko do TT v dopoludňajších hodinách
      6. 12.2019       výlet- exkurzia detí veľkých tried do Plantexu- Veselé, v dopoludňajších hodinách
      7. 13.6.2019     rozlúčka so šk.rokom na školskom dvore(telocvični ZŠ) od 16.00 h.(rodičia  aj všetky deti)
      8. 19.6.2019     vystúpenie sokoliara na šk.dvore-všetky deti, v dopoludňajších hodinách
      9. 25.6.2019     Rozlúčka predškolákov- Slávnostná akadémia v jedálni MŠ,  len  predškoláci a ich rodičia, od 16.00 h.

       

       

     • Rozlúčka so školským rokom 2018/2019

     • Oznamujeme rodičom, že dňa 13.6.2018 sa uskutoční rozlúčka so školským rokom 2018/2019. Privítame všetky deti a rodičov na školskom dvore, kde nás čaká plno prekvapení.

      Začiatok: o 16.00 hod.(prosíme všetkých rodičov, aby si v daný deň prišli k svojim deťom na šk.dvor do 16.00 hod. k začiatku programu!!!!!Za pochopenie ďakujeme)

      Program: S animátormi agentúry Step-up

      • privítanie všetkých detí, prezentácia animátorov v kostýmoch  športovcov
      • Prechádzanie stanovišťami, plnenie úloh (všetky deti): 1.trampolína, 2.nafukovací hrad, 3.triafanie terča loptičkami, 4. lukostreľba (aj pre dospelých)a iné.
      • Záverečná disco show s bublinkovou párty
      • Opekačka: špeciality na opekanie a občerstvenie si rodičia zabezpečia sami. Šikovné mamičky môžu pripraviť pre maškrtné jazýčky detí nejaké koláčiky či iné dobroty.(ovoc.šťavy, ovocie...)

      Poznámka: V prípade nepriaznivého počasia sa akcia uskutoční v interiéri (telocvični) základnej školy bez opekačky. V tomto prípade si treba priniesť na prezutie prezuvky, alebo inú suchú obuv vzhľadom na nové parkety v telocvični. Zmena bude aj v prinesených atrakciách tiež vzhľadom na túto skutočnosť.

     • Výlet

     • Zajtra t.j. 21.5.2019 sa plánovaný výlet detí malej a strednej triedy ruší kvôli nepriaznivému počasiu. Nový dátum včas spresníme!

     • Fotenie detí

     • Dňa 22.5.2019 v dopoľudňajších hodinách sa deti Mš budú fotiť:

      1. po triedach, teda spolu ako trieda- cena 2ks fotiek s rozmermi 13x19cm je 1,50e (platí sa až po prebraní fotiek)

      2. svoje dieťa môžete prihlásiť aj na fotenie portrétov, a to nezáväzne- zdarma. Po fotení dostanete domov "náhľadové fotky". Ak sa fotky nebudú páčiť, nemusíte si nič objednávať. V prípade záujmu sa treba zapísať do tabuľky umiestnenej v MŠ.

      Pozn. Možnosť objednania setu za výhodnú cenu. Dieťa si môže priniesť obľúbenú hračku, s ktorou sa odfotí.

      Po fotení si môžete vybrať fotky týchto rozmerov za tieto ceny: 10x15cm 1e

                                                                                                         13x19cm 2e

                                                                                                               A4    4e

                                                                                                               A3    8e

     • Kúzelník

     • Dňa 15.5.2019 príde do MŠ kúzelník. Vystúpenie sa uskutoční v dopoludňajších hodinách. Získali sme ho ako odmenu za zber použitých batérií. Touto cestou ďakujeme rodičom za spoluprácu a v zbere aj naďalej pokračujeme!

     • Letné prázdniny

     • Oznamujeme rodičom, že vzhľadom na dostatočný počet prihlásených detí prevádzka MŠ počas letných prázdnin BUDE!

     • Deň matiek

     • Pozývame všetky mamičky a babičky na Deň matiek, ktorý sa uskutoční dňa 12.5.2019 (t.j. v nedeľu) so začiatkom o 15.00 h. pri kaštieli v Chtelnici, v prípade nepriaznivého počasia vo vnútri kaštieľa.

      Kultúrny program s básňami a piesňami pre mamičky pripravili všetky deti MŠ. Prosíme, aby ste deti priviedli do 14.45 h. k príprave na vystúpenie.

      Tešíme sa na spoločne strávený májový deň!

     • ZÁPIS DETÍ DO MŠ

     •                  Základná škola s materskou školou Nám.1mája 3, Chtelnica         

      Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt obrázky hračiek kreslené Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt obrázky hračiek kreslené Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt obrázky hračiek kreslené

                              Zápis detí na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy 

                                                      na šk. r. 2019/2020

                                                            v termíne

                                                         6. a 7.mája 2019

                                                              v čase

          od 13,00 hod. – do 16,00 hod. v budove MŠ  

      Prednostne sa prijíma:

      1.Dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou,                                                            

      s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou    

      2.Dieťa, ktoré dovŕšilo vek 5 rokov/predškolský vek/                                               

      3.Dieťa, ktoré dovŕšilo vek 3 roky  

      4.Individuálna situácia dieťaťa (osirelé dieťa, dieťa samoživiteľa...)                                      

      5.Dieťa riadne zapísané v termíne zápisu

      6. Doba podania prihlášky, ak ju rodič podal dva roky po sebe

      7.Dieťa, ktorého súrodenec už MŠ navštevuje

      8. Zvýhodnenie dieťaťa s trvalým pobytom v obci        

       

       

      Žiadame rodičov, aby na zápis priniesli:

      1.vyplnenú a od lekára potvrdenú žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie ( je k dispozícií na webovej stránke   školy-  www.zschtelnica.edupage.org, prípadne je možné  žiadosť  vyzdvihnúť v MŠ)

      2.rodný list dieťaťa - k nahliadnutiu

      3.občiansky preukaz rodiča

      4. prefotený zdravotný preukaz dieťaťa

     • Darovanie 2%

     • Milí rodičia, máte možnosť zveľadiť našu  MŠ prostredníctvom darovania

      2 % ( 3%) z Vašich daní.

      Postup a tlačivá k stiahnutiu sú na stránke ZŠ http://zschtelnica.edupage.org/ alebo tu na nástenke .

      Potvrdenie, ktoré Vám vystaví zamestnávateľ  a Vyhlásenie, ktoré si môžete zobrať tu z euroobalu, treba vyplnené priniesť  do MŠ najneskôr do 24.4.2019. Tie spolu  potom odovzdáme na príslušný Daňový úrad. Zo získaných prostriedkov zakúpime didaktické pomôcky, hračky či nábytok pre deti. Vopred ďakujeme!

     • Veľkonočné prázdniny

     • Oznamujeme rodičom, že vzhľadom na dostatočný počet prihlásených detí prevádzka MŠ počas veľkonočných prázdnin BUDE! (t.j. 18.4. - štvrtok, 23.4. - utorok )

     • Jarné prázdniny

     • Oznamujeme rodičom, že vzhľadom na dostatočný počet prihlásených detí, prevádzka MŠ počas jarných prázdnin t. j. od 25.2.-1.3.2019 pre prihlásené deti BUDE.

     • Prerušenie prevádzky MŠ

     • Oznamujeme rodičom, že vzhľadom na zvýšenú chorobnosť detí, so súhlasom RÚVZ Trnava riaditeľ školy  PaedDr. Andrej Hipík prerušuje prevádzku MŠ od 30.1.2019-1.2.2019 ( t.j. 3 pracovné dni). Nástup do materskej školy je od 4.2.2019 (pondelok).

     • Dotácie na stravu

     • Dotácie na stravu vo výške 1,20 € (na dieťa na 1 deň) je poskytnutá od štátu len deťom predškolského veku, ktoré sa v danom dni zúčastnia výchovno – vzdelávacej činnosti v MŠ. Preto dôrazne žiadame rodičov týchto detí, aby svoje deti odhlasovali počas neprítomnosti v MŠ najneskôr do 7.00 hod. osobne alebo na

      t.č.: 033 77 941 43. Ak dieťa zo stravy odhlásené nebude, úhradu v plnej výške zaplatí rodič!

       

      Bližšie informácie budeme zverejňovať priebežne!

     • II. zasadnutie RZ

     • Pozývame všetkých rodičov na II. zasadnutie RZ pri MŠ Chtelnica, ktoré sa uskutoční dňa 05.02.2019 v jedálni MŠ so začiatkom o 16.30 hod. Pred ním o  o 15.45 hod. bude prednáška O školskej zrelosti /určená nielen pre rodičov predškolákov/. Prednášať bude Mgr.Bugárová Jana(špeciálny pedagóg) Centra pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie Piešťany.

      Na RZ  bude prítomný aj p.riaditeľ  ZŠ s MŠ Nám.1.mája 3, Chtelnica  p.PaedDr. Andrej Hipík a p.Mgr.Zuzana Rybová zo ZŠ Chtelnica.

      Program zasadnutia RZ:

      1. Otvorenie, kontrola  uznesení
      2. Vyhodnotenie spolupráce s rodinou, akcií a práce MŠ za I.polrok šk.roka 2018/2019
      3. Čerpanie fondu ZRPŠ za I.polrok šk.roka 2018/2019
      4. Rôzne/o pripravovaných akciách, zápis detí do ZŠ a MŠ, fotenie detí, 2% daní, prihlasovanie na prázdniny a iné/
      5. Diskusia
      6. Uznesenie
      7. Záver

      O 15.45 h. odborná prednáška „Školská zrelosť“

                    Tešíme sa na Vašu účasť!!!

       

     • TOMBOLA

     • Touto cestou prosíme rodičov, aby príspevky do tomboly na škôlkarský karneval -viď.oznam karneval  priebežne nosili do MŠ do 21.2.2019. Môžu byť : hračky, výt. pomôcky, športové potreby, detské knihy a pod.

      Za spoluprácu ďakujeme.

     • HALÓÓ, HALÓÓ KONÁ SA ŠKOLKÁRSKÝ KARNEVAL.

     •                              

      KDE: v ZŠ – jedáleň

      KEDY: 22.2.2019

      HODINA: 14,30 Hod.

      CENA VSTUPNÉHO: Dospelí: 2 eurá

                                           Deti bez masiek: 1 euro

                                           Masky: Zdarma

      Čaká na Vás bohatá tombola a skvelý zábavný program.

      O občerstvenie je postarané. Môžete si zakúpiť v bufete , všetko čo vám hrdlo ráči.

                                       Srdečne ste všetci vítaní.  

      Vážení rodičia ,touto cestou Vás žiadame ,aby ste si v deň karnevalu prišli pre deti do 13,00 hod, nakoľko sa všetci zamestnanci MŠ zapoja do organizovania Karnevalu.

      Za pochopenie ĎAKUJEME.