• OZNAM - Prerušenie prevádzky MŠ

     • Milí rodičia, oznamujeme vám, že vzhľadom na vysokú chorobnosť detí BUDE PRERUŠENÁ prevádzka MŠ v dňoch 9.12.2022 - 13.12.2022 vrátane ( t.j. tri vyučovacie dni). A to so súhlasom zriaďovateľa školy a na základe usmernenia  RUVZ. Rodičia predškolákov za tieto dni deti neospravedlňujú. Ďakujeme za pochopenie!

     • OZNAM - Vianočné prázdniny

     • Oznamujeme rodičom, že vzhľadom na nízky počet prihlásených detí (2 deti) na vianočné   prázdniny, prevádzka MŠ počas týchto dní t.j. od 23.12.2022 do 07.01.2023 (spolu 9 pracovných dní) BUDE  PRERUŠENÁ  so súhlasom zriaďovateľa MŠ. Riadna prevádzka MŠ sa obnoví  po prázdninách  od 09.01.2023, t.j. v pondelok. Ďakujeme za pochopenie!

     • OZNAM- Čaro adventu (akcie do konca decembra 2022)

     • Milí rodičia, oznamujeme vám, že v tomto čarovnom adventom čase nás čaká ešte nasledovné:


      - V utorok 6.12. nás navštívi Mikuláš, dobré deti obdaruje darčekom, my mu zasa zaspievame, spoločne sa potešíme,( v dopoludňajších hodinách, len deti bez rodičov).


      - 8.12. nás čaká predstavenie p. Repkovej s názvom Čarovačky-povedačky-vinšovačky (Ľudové zvyky od Lucie do Vianoc), v dopoludňajších hodinách- len deti.


      - 9.12. nahrávame vianočné predstavenie na video s p. P. Lukačovičom ( v dopoludňajších hodinách-len deti). Prosíme preto všetkých rodičov, aby svoje deti v tento deň obliekli do biela(biele tričko/pulóvrik, pančušky, šaty, sukne, blúzky, legíny, nohavice), ak je to možné. Všetci sa totiž zmeníme na anjelikov. Toto video bude do Vianoc k dispozícií k videniu, o jeho dostupnosti vás aktuálne budeme informovať.


      - 10.12. o 15,00 h. na nás čaká na námestí Mikuláš a vianočná tržnica. Všetci ste srdečne vítaní, deti z veľkých sa predstavia programom s piesňami. Deti teplo oblečte, pretože na svoje vystúpenie budú čakať do 15,30h.


      - V týždni od 12.12.-16.12. budeme s deťmi veľkých tried koledovať s prianím krásnych sviatkov počas dopoludňajších vychádzok po dedine.

      Navštívime: OU, ZŠ, miestne obchody, PD, Poštu, Zubnú ambulaciu a iné.
      Všetky výdavky na akcie (darčeky, občerstvenie, materiály a vstupné na vystúpenie) bude hradené z príspevku RZ, ďakujeme!


      Prajeme vám príjemné prežitie Adventu!

     • Jesenné prázdniny

     • Oznamujeme rodičom, že vzhľadom na nízky počet prihlásených detí (8 deti) na jesenné  prázdniny, prevádzka MŠ počas týchto dní t.j. od 28.10.2022 do 31.10.2022 (spolu 2 pracovné dni) BUDE  PRERUŠENÁ so súhlasom zriaďovateľa MŠ. Riadna prevádzka MŠ sa obnoví  po prázdninách  od 02.11.2022, t.j. v stredu. Ďakujeme za pochopenie!

     • Výmena kníh v knižnici Piešťany

     • Oznamujeme rodičom detí  veľkých tried, že je možnosť vypožičiavania detských kníh v Mestskej knižnici Piešťany. Podmienkou je, aby rodičia vypísali dieťaťu prihlášku, ktorá je pri vchode MŠ k dispozícií. Vypíšte a odovzdajte  ich MŠ najneskôr do 26.9.2022. Členské sa neplatí, prihláška platí  jeden rok. Raz za mesiac, po tom, ako sa s deťmi veľkých tried zúčastníme podujatia v PN v knižnici, každý mesiac prídu do MŠ jej zamestnanci deťom zapožičať a vymeniť vždy jednu knihu. Je možné, že si budete knihy s deťmi požičiavať aj  priamo v knižnici na preukaz. Mimo toho nám prídu z knižnice urobiť pre deti aj sprievodné workshopy na nejaké  prezentované knihy.

       

      Tešíme sa na spoluprácu!

     • OZNAM- z uznesenia  I. stretnutia RZ (6.9.2022)

     •  

      -zaplatiť príspevok 40 € RZ na rodinu na celý šk.rok do konca sep.2022, na triede učiteľke

      -platiť školné do 10. v mesiaci na daný mesiac, a to 15€/na dieťa - nepredškoláka

      -plniť si povinnosti vyplývajúce zo Školského poriadku, pri vchode MŠ a na webstránke

      - riadiť sa dokumentom ministerstva školstva: „Zelená otvoreným školám“, na webstránke

      -hlásiť zmenu údajov dieťaťa a rodiča ako: tel. číslo, bydlisko atď.

      -riadiť sa organizačnými pokynmi vedúcej školskej jedálne, platiť stravné (viď: na zápisnom lístku)

      -prať uteráčiky (raz za týždeň-vždy rodič iného dieťaťa - všetkým deťom triedy) a posteľné prádlo (len svojho dieťaťa)

      -sledovať oznamy na tabuľke Oznamov v MŠ a na stránke MŠ:mschtelnica.edupage.org (kde budú uverejnené aktuálne oznamy, tlačivá, fotografie a iné...)

      - akcie MŠ, na westránke

      - Školský vzdelávací program: „Uč sa, hýb sa, objavuj!“, na webstránke

       

      - zvolení zástupcovia rodičov na  RZ za jednotlivé triedy na šk.rok 2022/23:

      Malá trieda: p.Gacková Patrícia

      Stredná trieda: p.Ferančíková Petra

      I.Veľká trieda: p. Sojáková Monika

      II.Veľká trieda: p. Selnekovičová Soňa

      Člen v Rade školy za MŠ: p. Sojáková Monika

       

      Kontakty: email: zsmschtelnicaep@gmail.com, tel.č. MŠ: 033 77941 43, 0901 702 305 a  prostredníctvom EDUPAGE.

       

       

       

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Piatok27. 1. 2023
  • Počet návštev: 160080